Klachten

 Klachten

Praat met ons
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons dan weten! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid
Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten.

Ons telefoonnummer: 020-2374750
Uw email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.