Tandvlees behandelingen

 Tandvlees behandelingen

Parodontitis is een aandoening waarbij het onder het tandvlees aanwezige kaakbot afbreekt en vervolgens de tanden of kiezen gaan los staan.

Voorafgaand aan parodontitis bestaat er vaak een (langdurige) tandvleesontsteking. Deze relatief onschuldige ontsteking kan door goede mondhygiëne thuis vaak snel herstellen, de parodontitis herstelt helaas niet zo makkelijk. Voorafgaand aan de behandeling worden de ruimtes tussen tand en tandvlees gemeten (pockets). De diepte is een maat voor de ernst van de ontsteking. Professionele reiniging van het worteloppervlak is noodzakelij, (dit gebeurd soms met verdoving) gevolgd door regelmatig meten en controleren van het herstel dat enkel met extreem goede hygiëne thuis zal optreden. Uitgebreide instructie en uitleg is een integraal onderdeel van deze tandvleesbehandeling, en van u wordt 110% inzet verwacht om de ontsteking te doen herstellen.

Hierbij is een drie maandelijkse controle noodzakelijk, lees meer over parodontitis onder brochures en of link parodontitis.