Vullingen

 Vullingen

Met vullingen kunnen gaatjes in het gebit die door tandbederf (cariës) zijn ontstaan worden hersteld. Een vulling is een relatief eenvoudige tandheelkundige behandeling. Daarmee wordt de vorm en de functie van de tanden en kiezen zo goed mogelijk hersteld.

Tandbederf (of tandcariës) ontstaat meestal in de groeven op de kauwvlakken (fissuurcariës). Ook kan er cariës tussen de kiezen ontstaan (approximale cariës). Dit is alleen goed op een röntgenfoto te zien. Kleine gaatjes die slechts in het glazuur zitten, hoeven niet direct te worden gevuld. In dat geval is natuurlijk herstel nog mogelijk. Maar als behalve het glazuur ook het onderliggende dentine is aangetast, is een vulling nodig. Het  tandbederf gaat in het dentine veel sneller en natuurlijk herstel is dan niet meer mogelijk.

Voor het vullen maken wij gebruik van verdoving en onderlagen bij diepe vullingen.

We gebruiken twee soorten (witte) materialen:
Composieten en glasionomeren, dit laatste wordt bijna altijd bij kinderen gebruikt, maar ook bij een aantal volwassenen, het is een biocompartibel materiaal met fluoride, uit ons ervaring blijkt dat dit materiaal veel minder gevoelig is voor het krijgen van gaatjes, dan composiet. Wij hebben er zeer goede ervaring mee, het enige nadeel is dat het ruw aanvoelt en alleen voor de kiezen gebruikt kan worden, dus niet voor de tanden.

De tijd die wij voor het vullen uittrekken is afhankelijk van de grootte van de vulling, voor bv een viervlaksvulling hebben wij meer tijd nodig dan voor een eenvlaks, ook de gezondheid van uw tandvlees is van groot invloed op de snelheid waarmee we een vulling kunnen leggen, bloedend tandvlees tijdens de behandeling kan aanleiding zijn dat wij niet direct een vulling kunnen leggen, maar een tijdelijke vulling maken.

Als dit aan de orde is dan krijgt u van ons instructie en advies hoe u de gezondheid van uw tandvlees kunt verbeteren. Ook krijgt u een nieuwe afspraak mee.